Szkolenia

Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Fundacja „Plac Teatralny”wspólnie z Gminą Łowicz rozpoczyna działania związane z funduszami unijnymi. Rozpoczęliśmy realizację projektu:”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.” (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18) w Gminie Łowicz. Zarząd Fundacji „Plac Teatralny” chciałby podziękować za zaufanie i ciepłe przyjęcie Panu Wójtowi Andrzejowi Barylskiemu, Pani Sekretarz Beacie Orzeł oraz Pani Skarbnik Ewelinie Płachecie. Panu Przewodniczącemu Maciejowi Malangiewiczowi dziękujemy za zaproszenie na sesję Rady Gminy. Ze strony gminy współpracownikiem Fundacji jest p. Dariusz Kurek. Przeszkolimy 300 osób z zakresu codziennego użytkowania Internetu między innymi: e-urzędy, konta, zakupy, składanie aplikacji drogą elektroniczną, podpis elektroniczny ePU38775728AP itp. Dodatkowym atutem realizowanego projektu jest zakup przez Urząd Gminy 24 komputerów z funduszy unijnych, które po zakończeniu trafią do gminnych szkół. Polska Fundacja Artystów Scenicznych przygotuje spotkania promocyjno – integracyjne służące informacji o projekcie i rekrutacji uczestników. Już dziś zapraszamy na bezpłatne szkolenia.

Szkolenia dotyczyć będą modułu „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczonego jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

O realizacji szkoleń informować będziemy mieszkańców Gminy Łowicz na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz fanpage Facebook Fundacji „Plac Teatralny”.

Działalność szkoleniowa Fundacji Plac Teatralny:

Polska Fundacja Artystów Scenicznych Plac Teatralny rozszerzając swoją działalność, podjęła się organizacji szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Będziemy prowadzić szkolenia dla środowiska artystów scenicznych i nie tylko. O programie szkoleń informować będziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

LUTY 2019:

a. Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych na działalność gospodarczą i jej rozwój,

b. szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych na działalność oświatową,

c. szkolenie z zakresu pozyskiwania środków unijnych na działania zapobiegającą wykluczeniu społecznemu,

d. szkolenia z zakresu realizacji projektów Erasmus.

szkolenia poprowadziła ekspert w zakresie pozyskiwania środków unijnych: p. Monika Gulińska