Czytanie dramatu „Mama” A. Voloshiny 
Projekt „Kontakt – Lubimowka”
XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt Toruń 

Polska Fundacja Artystów Scenicznych „Plac  Teatralny” 20 maja 2018 roku w  ramach   XXIV  Międzynarodowego  Festiwalu  Teatralnego  „Kontakt”  w  Toruniu zorganizowała pokaz – szkic dramatu „Mama” Asyi Voloshiny. W rolę Olgi wcieliła się Joanna Rozkosz, pokaz reżyserował Filip Frątczak, scenografię przygotowala Lidia Stachowska. Dzięki współfinansowaniu projektu     przez     Fundację     Rosyjsko   –   Polskie      Centrum   Dialogu  i Porozumienia zaprosiliśmy na pokaz i spotkanie autorskie z festiwalową publicznością Asyę Voloshinę. Pokaz dramatu publiczność festiwalowa  przyjęła  bardzo  ciepło.  Po   pokazie   szkicu    dramatu  Asya   Voloshina na spotkaniu prowadzonym przez dr. hab. Andrieja Moskwina odpowiadała na pytania dotyczące inspiracji i procesu pisania „Mamy”. Widzowie zadawali również pytania dotyczące całokształtu twórczości petersburskiej dramatopisarki.

Dziękujemy ZASP Oddział Bydgoszcz/Toruń za współfinansowanie projektu.
Rosyjskiemu Ośrodkowi Nauki i Kultury oraz  Polsko – Rosyjskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej za wsparcie organizacyjne.

Kolada Teatr na Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych

 

Polska Fundacja Artystów Scenicznych Plac Teatralny w listopadzie 2017 pilotowała przyjazd Kolada Teatr do Polski na Gorzowskie Spotkania Teatralne. Goście z Jekaterynburga 12.11.2018 zaprezentowali na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy dramat Nikołaja Kolady „Wielka Encyklopedia Sowiecka”. Po spektaklu aktorzy biorący udział w przedstawieniu oraz autor spotkali się z publicznością festiwalową. Tłumaczem spotkania był dr. Krzysztof Tyczko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza tłumacz literatury rosyjskiej współpracujący z naszą fundacją.

Współczesny Dramat Polski w Kolada Teatr

 

Polska Fundacja Artystów Scenicznych „Plac Teatralny”, „Kolada Teatr” oraz Instytut Polski w Moskwie Instytut Adama Mickiewicza
przy wsparciu Instytutu Teatralnego, Polsko – Rosyjskiej Izby Handlowo – Przemysłowej, Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury zrealizowali projekt „Współczesny Dramat Polski w Kolada Teatr”. Realizowane wspólnie zadanie było prezentacją przekroju najnowszej polskiej dramaturgii.  W ramach wyżej wymienionego projektu 27.10.2017 r. zaprezentowaliśmy spektakl „Miss HIV” Macieja Kowalewskiego
w reżyserii Macieja Wiktora. W dniach 28-29 X 2017 r. aktorzy „Kolada Teatr” przygotowali cztery czytania współczesnych polskich tekstów dramaturgicznych: „Obce ciała” Julii Holewińskiej, „Gardenię” Elżbiety Chowaniec, „Walizkę” Małgorzaty Sikorskiej – Miszczuk oraz
„W promieniach” Artura Pałygi. Dramat „W promieniach” oraz „Miss HIV” przetłumaczyliśmy na język rosyjski w ramach realizowanego przez Fundację „Plac Teatralny” projektu. Tłumaczem obu tekstów jest Denis Viren wybitny tłumacz literatury polskiej. Czytania dramatów przygotała Maria Kontrovich reżyserka ze szkoły Nikołaja Kolady. Do czytań wprowadzała widownię p. Katarzyna Tokarska-Stangret – doktorantka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz redakcji miesięcznika „Teatr”. Gośćmi czytań byli Artur Pałyga oraz Maciej Kowalewski, którzy odpowiedali na pytania widowni dotyczące własnej twórczości dramaturgicznej. Patronat medialny nad projektem objął miesięcznik „Teatr”. W ramach patronatu medialnego miesięcznik „Teatr” zamieścił obszerną relację z realizowanego przez nas projektu w Jekaterynburgu
w lutowym numerze pisma. Teatr Kolady w Jekaterynburgu jest jedną
z najważniejszych scen w Rosji odkrywającą i promującą młody rosyjski dramat. Szkoła Syberyjska, której centrum jest Jekaterynburg, należy
do elity światowych „zagłębi” literatury teatralnej. Wystarczy wspomnieć Jarosławę Pulinowicz, Irinę Waśkowską na dowód jakości powstających
w kręgu Nikołaja Kolady dramatów. Fundacja „Plac Teatralny” jest pierwszą nierosyjską instytucją, która zaprezentowała w teatrze Kolady  nierosyjską dramaturgię. Nikt przed nami 
na tej, tak zasłużonej
dla współczesnej dramaturgii scenie nie zrealizował prapremiery przedstawienia opartej na tekście wywodzącym się ze swojego kraju.
Tym bardziej cieszy, że przedstawienie „Miss HIV” nie jest jednorazową prezentacją, ale grane będzie przez kilka lat, 
aby promować polską kulturę w jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Rosji.

Kulturalne Mosty 2017

 

Fundacja „Plac Teatralny” w październiku 2017 roku uzyskała dla Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie zaproszenie na XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bałtycki Dom”. Dyrekcja festiwalu zaprosiła  przestawnie „Piaskownica” w reżyserii Evgenii Baginskiej. Prezes Zarządu Fundacji „Plac Teatralny” koordynował wyjazd teatru do Rosji  zorganizował wyjazd do Sankt Petersburga. Na widowni kameralnej sceny wypełnionej po brzegi gnieźnieński teatr zaprezentował „Piaskownicę”. Po występie aktorzy otrzymali gromkie brawa, 

a współpracująca z Fundacją Natalia Skorokhod dziekan Wydz. Dramatopisarstwa Akademii Teatralnej w Sankt Petersburgu zaprosiła widzów na spotkanie z autorem dramatu Michałem Walczakiem. Padały pytania o inspirację, twórczość i plany na przyszłość. Dużym zainteresowaniem  cieszył się założony przez Michała Walczaka kabaret „Pożar w Burdelu. Po spektaklu i spotkaniu p. Dyr. Marina Aronowna Bielayewa zaprosiła wszystkich na uroczystą kolację. Zespół Teatru im. Aleksandra Fredry otrzymał tradycyjny rosyjski pieróg dla debiutanta festiwalowego.

Kulturalne Mosty 2016


Projekt „Kulturalne Mosty” był wzajemną prezentacją nietłumaczonych bądź niedawno przetłumaczonych –
ale nieprezentowanych jeszcze na scenach – polskich
i rosyjskich dramatów współczesnych. Zaprezentowaliśmy
w Warszawie cztery rosyjskie teksty: „BA” autorstwa Julii Tupikiny, „Anna Frank” Asyi Voloshyny oraz „Zwyczajna śmierć” i „Lekcje miłości” Iriny Waśkowskiej. W Sankt Petersburgu zaprezentowaliśmy cztery polskie dramaty: „Gardenię” Elżbiety Chowaniec, „Walizkę” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, „Amazonię Michała Walczaka”,oraz dramat Sandry Szwarc „Supernova Live” rekomendowany przez Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich. W toku zadania zorganizowaliśmy czytania performatywne wymienionych tekstów, przygotowane przez polskich i rosyjskich reżyserów. Po czytaniach zaprosiliśmy widzów na spotkania z autorami dramatów oraz dyskusje. Oprócz autorów tekstów, reżyserów i tłumaczy biorących udział w projekcie zaprosiliśmy również gości specjalnych: Iwana Wyrypajewa, Andrzeja Bubienia, Wieniamina Filsztyńskiego, Natalię Skorokhod. Rozmawialiśmy o współczesnej dramaturgii polskiej i rosyjskiej, jej rozwoju, tematach, które podejmuje, oraz w jaki sposób znajduje drogę na polskie i rosyjskie sceny. 
Oprócz czytań i dyskusji zorganizowaliśmy „Dramaturgiczny Okrągły Stół”,
w którym udział
wzięli zaproszeni do projektu dramatopisarze z Polski i Rosji. Rozmawialiśmy o własnych inspiracjach, warsztacie, kwestiach dotyczących praw autorskich, promocji własnej twórczości oraz innych problemach dotykających autorów teatralnych w obu krajach. Do udziału w „Dramaturgicznym Okrągłym Stole” zaprosiliśmy również polskich i rosyjskich widzów,
aby zapoznali się ze sposobami pracy dramatopisarzy z obu krajów. Dzięki spotkaniom w ramach „Kulturalnych Mostów” mogliśmy nawiązać kontakty i rozwijać współpracę, dającą gwarancję ciągłości projektu w kolejnych latach.

 

Część polska projektu

 

26 sierpnia, godz. 15.00, Teatr 6.piętro, scena główna

Czytanie performatywne dramatu „Ba” Julii Tupikiny
w reż.Macieja Wiktora .

Obsada: Irena Jun, Michalina Sosna, Katarzyna Sosna, Krzysztof Szczepaniak, Robert Koszucki

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Julią Tupikiną.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania byli: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

 

27 sierpnia, godz. 15.00, Teatr 6.piętro,
sala im. K.I. Gałczyńskiego

Czytanie performatywne dramatu „Anna Frank”
Asyi Voloshyny w reż. Evgenii Bagińskiej.

Obsada: Irena Jun, Barbara Garstka, Anna Cieślak, Justyna Wąsik, Wojciech Wysocki, Paweł Nowisz, Mateusz Weber

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Asyią Voloshyną.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

 

28 sierpnia, godz. 13.00, Teatr 6.piętro,
sala im. K.I. Gałczyńskiego
Dramaturgiczny Okrągły Stół – spotkanie warsztatowe polskich i rosyjskich dramaturgów oraz dramatopisarzy 
z udziałem widowni.

 

godz.15.00, Teatr 6.piętro, scena główna

Czytanie performatywne dramatów „Zwyczajna Śmierć” oraz „Lekcje Miłości” w reżyserii Kamili Michalak

Obsada: Joanna Żółkowska, Michalina Sosna, Sławomir Głazek, Aleksandra Klimczak

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Iriną Waśkowską.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

 

Część rosyjska projektu

 

30 września, godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Czytanie performatywne dramatu „Walizka” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reż. Marii Seledets.

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z autorką Małgorzatą Sikorską – Miszczuk.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą Wieniamin Filsztyński oraz Natalia Skorokhod.

 

1 października, godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Czytanie performatywne dramatu „Supernova Live” Sandry Szwarc rekomendowanego przez Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich oraz „Amazonia” Michała Walczaka w reż. Rusłana Kolousova.
Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Sandrą Szwarc.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Wieniamin Filsztyński, Natalia Skorokhod oraz Andrzej Bubień.

 

2 października, godz. 13.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Dramaturgiczny Okrągły Stół – spotkanie warsztatowe polskich i rosyjskich dramaturgów oraz dramatopisarzy 

z udziałem widowni.
 

godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91 

Czytanie performatywne dramatu „Gardenia” Elżbiety Chowaniec w reż. Wojciecha Urbańskiego.

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie Elżbietą Chowianiec .

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą Wieniamin Filsztyński oraz Natalia Skorokhod. 

Projekt „Kulturalne mosty” jest współfinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Patronat honorowy: ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Mecenasi i partnerzy: APS Energia, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, Teatr 6.piętro, Stowarzyszenie Dramatopisarzy
i Dramaturgów Polskich, Culture.pl, Instytut Polski w Sankt Petersburgu.

Autor i koordynator projektu: Filip Frątczak

 II Ogólnopolski Zlot ZASP w Gorzowie Wielkopolskim,Organizacja I Ogólnopolskiego Zlotu ZASP w Gorzowie Wielkopolskim okazała się niemałym sukcesem organizacyjnym i frekwencyjnym,  dlatego też koleżanki i koledzy z ZASP – u poprosili nas
o zorganizowanie kolejnego II Ogólnopolskiego Zlotu członków naszego stowarzyszenia. Jak w roku poprzednim ostatni tydzień lipca do Gorzowa Wielkopolskiego sprowadził Zasp – owców z całej Polski . II zlot miał formułę rozszerzoną
w porównaniu do pierwszego. Trwał cztery a nie jak poprzednio trzy dni oraz tydzień przed zjazdem rozpoczęliśmy letnie teatralne warsztaty dla dzieci, które sfinansowało Centru Handlowe Nova Park. Podzieliliśmy uczestników warsztatów, których było około pięćdziesięciu na cztery grupy: aktorską – poprowadził Filip Frątczak, scenograficzną, którą poprowadziła Natalia Kołodziej, zajęcia taneczne – prowadził Bartosz Bandura, a warsztaty dziennikarskie  Katarzyna Cygler.  30.06.2016 Centrum Handlowe Nova Park zamieniło się w Teatr Młodego Widza. Członkowie ZASP obecni na zlocie przyszli razem z rodzicami oglądać młodych kandydatów do sztuki teatru. Może ktoś z grona uczestników warsztatów zostanie w przyszłości gwiazdą? Kto wie? Na prawdziwe gwiazdy przyszedł czas ostatniego dnia zlotu 31.07.2016 przy tysięcznej publiczności
zgromadzonej w letnim amfiteatrze wystąpili artyści uczestnicy zlotu ZASP. Gorzowianie wspaniale przyjmowali kolejnych artystów pojawiających się na scenie. Widzowie  za występ podziękowali nam owacją na stojąco a koncert udało nam się skończyć na kwadrans przed ostatnim autobusem.

Autor i koordynator projektu: Filip Frątczak

ato.MY

 

24 marca 2016 roku w Teatrze Nowym w Poznaniu miała miejsce premiera spektaklu „ato.MY” – unikalny projekt zrealizowany przez naszą fundację. Dziecięcy spektakl taneczny grupy HushKids przygotowany wspólnie przez poznańskich artystów:  choreografa Marcina Stana, aktorkę Martynę Zarembę – Maćkowską, scenografa Elę Cios, kostiumografów z Grupy Mixer, kompozytora Cezarego Kołodzieja oraz autora wizualizacji Marka Straszaka. Ciekawostką jest to, że oprócz grantu otrzymanego z konkursu Urzędu Marszałkowskiego, spektakl ten współfinansowany był przez poznańskich widzów, którzy uwierzyli w talent młodych wykonawców i ich opiekunów. Przeprowadziliśmy z sukcesem zbiórkę crowdfundingową wkładając do budżetu projektu 7000 zł, dowód znajdziecie Państwo w galerii projektu. Czekaliśmy długo, do ostatniej chwili dopinając szczegóły przedstawienia, ale premiera jej efekt zaskoczył nas samych. Dzieci świetnie przygotowane wytańczyły dla nas magiczny świat własnych marzeń. Otworzyły przed nami własne serca, aby z odwagą opowiedzieć dorosłym czego się boją i czego pragną. Dzięki uprzejmości dyrekcji Teatru Nowego partnera projektu, mogliśmy prezentować ten spektakl przez dwa sezony teatralne.

koordynator projektu: Filip Frątczak
fot. Agnieszka Rydelek

I Ogólnopolski Zlot ZASP w Gorzowie Wielkopolskim


Pierwszą dużą imprezą organizowaną przez Polską Fundację Artystów Scenicznych „Plac Teatralny” był I – wszy Ogólnopolskiego Zlot  ZASP – u w Gorzowie Wielkopolskim. Swoje gościnne progi otworzył przed nami Teatr im. Juliusza Osterwy. Na trzydniowe spotkanie przyjechało blisko 50 członków stowarzyszenia z całej Polski. Większość czasu poświęciliśmy na rozmowy o stanie środowiska artystów wykonawców, możliwościach wpływu na stan prawny naszych zawodów, wymienialiśmy się doświadczeniami związanymi z działalnością w sekcjach, oddziałach i kołach. Na zakończenie zlotu zorganizowaliśmy koncert finałowy, w którym udział wzięli wszyscy członkowie ZASP uczestniczący w gorzowskim spotkaniu. W czasie trwania koncertu urządziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Dzięki ofiarności gorzowskiej publiczności zebraliśmy ponad 3000 zł. W kwestowaniu wsparli nas p. Prezydent Jacek Piotr Wójcicki oraz radni miejscy. Trzygodzinny maraton zakończył się przed północą, a publiczność podziękowała nam owacją na stojąco. 

Autor i koordynator projektu: Filip Frątczak