Kulturalne Mosty 2016 EN


Projekt “Kulturalne Mosty” był wzajemną prezentacją nietłumaczonych       bądź        niedawno        przetłumaczonych    – ale nieprezentowanych jeszcze na scenach – polskich i rosyjskich dramatów współczesnych. Zaprezentowaliśmy w Warszawie cztery rosyjskie teksty: “BA” autorstwa Julii Tupikiny, “Anna Frank” Asyi Voloshyny oraz “Zwyczajna śmierć” i “Lekcje miłości” Iriny Waśkowskiej. W Sankt Petersburgu zaprezentowaliśmy cztery polskie dramaty: “Gardenię” Elżbiety Chowaniec, “Walizkę” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, „Amazonię Michała Walczaka”,oraz dramat Sandry     Szwarc        “Supernova        Live”      rekomendowany przez  Stowarzyszenie   Dramatopisarzy   i   Dramaturgów  Polskich. W toku zadania zorganizowaliśmy czytania performatywne wymienionych tekstów, przygotowane przez polskich i rosyjskich reżyserów.  Po    czytaniach    zaprosiliśmy    widzów    na   spotkania z autorami dramatów oraz dyskusje. Oprócz autorów tekstów, reżyserów i tłumaczy biorących udział w projekcie zaprosiliśmy również gości specjalnych: Iwana Wyrypajewa, Andrzeja Bubienia, Wieniamina  Filsztyńskiego,    Natalię    Skorokhod.   Rozmawialiśmy o współczesnej dramaturgii polskiej i rosyjskiej, jej rozwoju, tematach, które  podejmuje,  oraz  w  jaki  sposób   znajduje   drogę   na   polskie 
i rosyjskie sceny. 
Oprócz czytań i dyskusji zorganizowaliśmy “Dramaturgiczny Okrągły Stół”, w którym  udział  wzięli zaproszeni do projektu   dramatopisarze   z    Polski   i   Rosji.    Rozmawialiśmy o własnych inspiracjach, warsztacie, kwestiach dotyczących praw autorskich, promocji własnej twórczości oraz innych problemach dotykających    autorów    teatralnych    w  obu   krajach.  Do udziału w “Dramaturgicznym Okrągłym Stole” zaprosiliśmy również polskich i rosyjskich widzów, aby zapoznali się ze sposobami pracy dramatopisarzy z obu krajów. Dzięki spotkaniom w ramach “Kulturalnych Mostów” mogliśmy nawiązać kontakty i rozwijać współpracę, dającą gwarancję ciągłości projektu w kolejnych latach.

 

Część polska projektu

 

26 sierpnia, godz. 15.00, Teatr 6.piętro, scena główna

Czytanie performatywne dramatu “Ba” Julii Tupikiny 
w reż.Macieja Wiktora .

Obsada: Irena Jun, Michalina Sosna, Katarzyna Sosna, Krzysztof Szczepaniak, Robert Koszucki

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Julią Tupikiną.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania byli: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

 

27 sierpnia, godz. 15.00, Teatr 6.piętro, 
sala im. K.I. Gałczyńskiego

Czytanie performatywne dramatu “Anna Frank” 
Asyi Voloshyny w reż. Evgenii Bagińskiej.

Obsada: Irena Jun, Barbara Garstka, Anna Cieślak, Justyna Wąsik, Wojciech Wysocki, Paweł Nowisz, Mateusz Weber

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Asyią Voloshyną.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

 

28 sierpnia, godz. 13.00, Teatr 6.piętro, 
sala im. K.I. Gałczyńskiego
Dramaturgiczny   Okrągły   Stół  –  spotkanie  warsztatowe   polskich 
i rosyjskich dramaturgów oraz dramatopisarzy 
z udziałem widowni.

 

godz.15.00, Teatr 6.piętro, scena główna

Czytanie performatywne dramatów “Zwyczajna Śmierć” oraz “Lekcje Miłości” w reżyserii Kamili Michalak

Obsada: Joanna Żółkowska, Michalina Sosna, Sławomir Głazek, Aleksandra Klimczak

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Iriną Waśkowską.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Iwan Wyrypajew, Agnieszka Piotrowska oraz Wojciech Urbański.

 

Część rosyjska projektu

 

30 września, godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Czytanie performatywne dramatu “Walizka” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reż. Marii Seledets.

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z autorką Małgorzatą Sikorską – Miszczuk.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą Wieniamin Filsztyński oraz Natalia Skorokhod.

 

1 października, godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Czytanie performatywne dramatu “Supernova Live” Sandry Szwarc rekomendowanego        przez       Stowarzyszenie       Dramatopisarzy 
i    Dramaturgów   Polskich   oraz   „Amazonia”   Michała    Walczaka 
w reż. Rusłana Kolousova.
 
Po czytaniu zapraszamy na spotkanie z Sandrą Szwarc.

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą: Wieniamin Filsztyński, Natalia Skorokhod oraz Andrzej Bubień.

 

2 października, godz. 13.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91

Dramaturgiczny Okrągły Stół – spotkanie warsztatowe polskich 
i rosyjskich dramaturgów oraz dramatopisarzy 

z udziałem widowni.
 

godz. 18.00, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, scena 91 

Czytanie performatywne dramatu “Gardenia” Elżbiety Chowaniec 
w reż. Wojciecha Urbańskiego.

Po czytaniu zapraszamy na spotkanie Elżbietą Chowianiec .

Gośćmi specjalnymi naszego spotkania będą Wieniamin Filsztyński oraz Natalia Skorokhod. 

Projekt “Kulturalne mosty” jest współfinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Patronat honorowy: ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Mecenasi i partnerzy: APS Energia, Teatr Festiwal Baltijskij Dom, Teatr 6.piętro, Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, Culture.pl, Instytut Polski w Sankt Petersburgu.

Autor i koordynator projektu: Filip Frątczak