MAMA EN

Polska Fundacja Artystów Scenicznych “Plac  Teatralny” 20 maja 2018 roku w  ramach   XXIV  Międzynarodowego  Festiwalu  Teatralnego  “Kontakt”  w  Toruniu zorganizowała pokaz – szkic dramatu “Mama” Asyi Voloshiny. W rolę Olgi wcieliła się Joanna Rozkosz, pokaz reżyserował Filip Frątczak, scenografię przygotowala Lidia Stachowska. Dzięki współfinansowaniu projektu     przez     Fundację     Rosyjsko   –   Polskie      Centrum   Dialogu  i Porozumienia zaprosiliśmy na pokaz i spotkanie autorskie z festiwalową publicznością Asyę Voloshinę. Pokaz dramatu publiczność festiwalowa przyjęła  bardzo  ciepło.  Po   pokazie   szkicu    dramatu  Asya   Voloshina na spotkaniu prowadzonym przez dr. hab. Andrieja Moskwina odpowiadała na pytania dotyczące inspiracji i procesu pisania “Mamy”. Widzowie zadawali również pytania dotyczące całokształtu twórczości petersburskiej dramatopisarki.       Dziękujemy      ZASP       Oddział        Bydgoszcz/Toruń

za współfinansowanie projektu. Rosyjskiemu Ośrodkowi Nauki i Kultury oraz  Polsko – Rosyjskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej za wsparcie organizacyjne.