Współczesny dramat polski w Kolada Teatra

Polska Fundacja Artystów Scenicznych “Plac Teatralny”, “Kolada Teatr” oraz   Instytut   Polski   w   Moskwie    Instytut    Adama  Mickiewicza przy wsparciu Instytutu Teatralnego, Polsko – Rosyjskiej Izby Handlowo – Przemysłowej, Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury zrealizowali projekt “Współczesny Dramat Polski w Kolada Teatr”. Realizowane wspólnie zadanie   było   prezentacją   przekroju  najnowszej polskiej dramaturgii.  W ramach wyżej wymienionego projektu 27.10.2017 r. zaprezentowaliśmy      spektakl     „Miss    HIV”   Macieja   Kowalewskiego w reżyserii Macieja Wiktora. W dniach 28-29 X 2017 r. aktorzy “Kolada Teatr” przygotowali cztery czytania współczesnych polskich tekstów dramaturgicznych: “Obce ciała” Julii Holewińskiej, „Gardenię” Elżbiety Chowaniec,     „Walizkę”     Małgorzaty     Sikorskiej     –    Miszczuk   oraz  “W   promieniach”   Artura   Pałygi.   Dramat “W promieniach” oraz „Miss HIV” przetłumaczyliśmy na język rosyjski w ramach realizowanego przez Fundację “Plac Teatralny”. Czytania dramatów przygotowała   Maria   Kontrovich reżyserka  ze  szkoły  Nikołaja Kolady. 
Do czytań wprowadzała widownię p. Katarzyna Tokarska-Stangret – doktorantka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz redakcji miesięcznika “Teatr”. Gośćmi czytań byli Artur Pałyga oraz Maciej Kowalewski, którzy odpowiadali na pytania widowni dotyczące   własnej   twórczości  dramaturgicznej.  Patronat  medialny nad projektem objął miesięcznik „Teatr”. W ramach patronatu medialnego miesięcznik „Teatr”  zamieścił obszerną  relację z realizowanego przez nas projektu w Jekaterynburgu w lutowym numerze pisma. Teatr Kolady w Jekaterynburgu  jest jedną z najważniejszych scen w Rosji odkrywającą i promującą młody rosyjski dramat.   Szkoła Uralska, której centrum jest Jekaterynburg, należy do elity światowych “zagłębi” literatury teatralnej. Wystarczy wspomnieć Jarosławę Pulinowicz, Irinę Waśkowską  na dowód jakości powstających w kręgu Nikołaja Kolady dramatów. Fundacja “Plac Teatralny” jest pierwszą nierosyjską instytucją, która zaprezentowała w teatrze Kolady nierosyjską dramaturgię. Nikt przed  nami na tej, tak zasłużonej dla współczesnej dramaturgii scenie nie zrealizował prapremiery przedstawienia  opartej na tekście wywodzącym się ze swojego kraju. Tym bardziej cieszy, że przedstawienie „Miss HIV” nie jest jednorazową prezentacją, ale grane będzie przez kilka lat, aby promować polską kulturę w jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Rosji.