I Ogólnopolski Zlot ZASP w Gorzowie Wielkopolskim

Pierwszą dużą imprezą organizowaną przez Polską Fundację Artystów Scenicznych  „Plac Teatralny”  był  I – wszy  Ogólnopolskiego Zlot ZASP – u  w  Gorzowie Wielkopolskim. Swoje gościnne progi otworzył przed nami Teatr im. Juliusza Osterwy. Na trzydniowe spotkanie przyjechało blisko 50 członków stowarzyszenia z całej Polski. Większość czasu poświęciliśmy na rozmowy o stanie środowiska artystów wykonawców, możliwościach wpływu na stan prawny naszych zawodów,    wymienialiśmy      się       doświadczeniami     związanymi z działalnością w sekcjach, oddziałach i kołach. Na zakończenie zlotu zorganizowaliśmy koncert finałowy, w którym udział wzięli wszyscy członkowie ZASP uczestniczący w gorzowskim spotkaniu. W czasie trwania koncertu urządziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Dzięki ofiarności gorzowskiej publiczności  zebraliśmy  ponad  3000 zł. W kwestowaniu wsparli nas p. Prezydent Jacek Piotr Wójcicki oraz radni miejscy. Trzygodzinny maraton zakończył się przed północą, a publiczność podziękowała nam owacją na stojąco. 

Autor i koordynator projektu: Filip Frątczak